Expand search form
Alle artikelen

De 17 SDG’s om je hoofd boven water te houden

DE 17 SDG's

Golven van verandering

Het leven is net als de oceaan, een constante stroom aan golven van verandering. Reis je mee, dan kunnen deze golven je ver brengen, maar gaat het stormen dan zou je zomaar koppie onder kunnen gaan. En deze storm ligt op de loer. Heb je wel eens gehoord van de SDG’s? SDG’s, ofwel de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals), zijn als de vuurtorens die ons de weg wijzen in de stormachtige zee van de wereldproblematiek. Ze helpen ons de juiste koers te varen om de planeet, waar jij en ik zo van houden, gezond en welvarend te houden voor toekomstige generaties.

Wat zijn die SDG’s nu eigenlijk?

Kort gezegd, zijn de SDG’s 17 doelen die door de Verenigde Naties zijn opgesteld om de wereld een betere plek te maken. Een flinke lijst, maar ieder doel is cruciaal. Van het uitroeien van armoede tot het aanpakken van klimaatverandering; elk doel heeft zijn eigen kracht. Stel je voor dat elk van deze doelen een vuurtoren is, verspreid over de uitgestrekte kustlijn van onze mooie wereld. Samen vormen ze een netwerk van lichten die ons helpen te navigeren door de woelige wateren van wereldproblemen.

Waarom hebben we zoveel vuurtorens nodig?

Elk doel pakt een specifieke uitdaging aan. Zo richt SDG 1 zich op het uitroeien van armoede, terwijl SDG 14 gaat over het leven onder water. Net zoals je verschillende bakens nodig hebt om veilig door een doolhof van rotsen en eilanden te varen, hebben we deze 17 doelen nodig om de complexiteit van de wereldproblematiek aan te pakken.

De 17 SDG’s

 1. Geen armoede: Dit doel richt zich op het beëindigen van armoede in al zijn vormen. Het omvat strategieën zoals het verzekeren van gelijke rechten en toegang tot basisdiensten, en het ondersteunen van gemeenschappen die getroffen zijn door conflicten en klimaatgerelateerde rampen.
 2. Geen honger: Dit doel streeft ernaar honger uit te roeien, voedselzekerheid te bereiken, en duurzame landbouw te bevorderen. Het gaat ook over het verbeteren van de voeding en het verminderen van voedselverspilling.
 3. Goede gezondheid en welzijn: Dit doel focust op het waarborgen van een gezond leven en het bevorderen van welzijn voor mensen van alle leeftijden. Het bevat het verminderen van kindersterfte, het bestrijden van ziekten en het bevorderen van geestelijke gezondheid.
 4. Kwaliteitsonderwijs: Het vierde doel gaat over het waarborgen van toegang tot kwaliteitsonderwijs en het bevorderen van levenslang leren voor iedereen. Het omvat gelijke toegang tot onderwijs, het verbeteren van de kwaliteit en het verhogen van de geletterdheid.
 5. Gendergelijkheid: Dit doel streeft naar het bereiken van gendergelijkheid en het versterken van de positie van vrouwen en meisjes. Het gaat over het beëindigen van discriminatie, geweld en schadelijke praktijken gericht op vrouwen.
 6. Schoon water en sanitaire voorzieningen: Het garanderen van beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen. Het gaat om het verbeteren van waterkwaliteit, het beschermen van ecosystemen en het ondersteunen van deelname van lokale gemeenschappen.
 7. Betaalbare en duurzame energie: De garantie van toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie. Het bevat het vergroten van het aandeel hernieuwbare energie en het verbeteren van de energie-efficiëntie.
 8. Fatsoenlijke werkgelegenheid en economische groei: Bevordering van duurzame economische groei en fatsoenlijke werkgelegenheid voor iedereen. Het gaat over het verminderen van werkloosheid, het beschermen van arbeidsrechten en het beëindigen van kinderarbeid.
 9. Industrie, innovatie en infrastructuur: Het bouwen van veerkrachtige infrastructuur, het bevorderen van inclusieve en duurzame industrialisatie, en het stimuleren van innovatie.
 10. Ongelijkheid verminderen: Verminderen van ongelijkheid binnen en tussen landen. Het omvat het bevorderen van sociale, economische en politieke inclusie en het verminderen van discriminerende wetten en praktijken.
 11. Duurzame steden en gemeenschappen: Maken van steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam. Het omvat het verminderen van de impact van stedelijke uitdagingen zoals vervuiling en het bevorderen van duurzame stedenbouw.
 12. Verantwoorde consumptie en productie: Het verzekeren van duurzame consumptie- en productiepatronen. Het gaat om het efficiënter gebruiken van natuurlijke hulpbronnen, het verminderen van afval en het bevorderen van duurzame praktijken.
 13. Klimaatactie: Ondernemen van dringende acties om klimaatverandering en de gevolgen ervan te bestrijden. Het omvat het versterken van de veerkracht tegen klimaatgerelateerde gevaren en het integreren van klimaatverandering in nationale beleidsmaatregelen.
 14. Leven in het water: Het behoud en duurzaam gebruik van oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen. Het gaat over het verminderen van vervuiling, het beschermen van mariene ecosystemen en het bevorderen van duurzame visserij.
 15. Leven op het land: Beschermen, herstellen en bevorderen van duurzaam gebruik van ecosystemen op het land, het beheren van bossen duurzaam, het bestrijden van woestijnvorming en het stoppen en omkeren van landdegradatie en het stoppen van verlies aan biodiversiteit.
 16. Vrede, justitie en sterke publieke diensten: Een vreedzame en inclusieve samenlevingen, het verstrekken van toegang tot justitie voor iedereen en het opbouwen van effectieve, verantwoordelijke en inclusieve instituties op alle niveaus.
 17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken: Versterken van de middelen van implementatie en het revitaliseren van het wereldwijde partnerschap voor duurzame ontwikkeling. Het omvat het mobiliseren van middelen, het versterken van internationale samenwerking en het verbeteren van data, monitoring en verantwoording.

Duurzaamheid en de klimaatcrisis – We zitten allemaal in hetzelfde schuitje

De SDG’s zijn niet alleen mooie woorden op papier, ze zijn essentieel in de strijd tegen klimaatverandering. Neem bijvoorbeeld SDG 13, ‘Klimaatactie’. Hierbij gaat het erom dat we ons steentje bijdragen om de opwarming van de aarde aan te pakken. Denk je nu: “Maar wat kan ik nou doen? Ik ben maar één persoon.” Dat is een begrijpelijke gedachte, maar vergeet niet dat elke golf begint met een kleine rimpeling!

Praktisch aan de slag

Vind je de toekomstige wereld belangrijk en wil je die beschermen voor ons nageslacht (en eigenlijk al voor de huidige generatie)?  Wil je praktisch aan de slag? Hier zijn wat tips om jouw impact op de SDG’s te vergroten:

 1. Wees een slimme shopper: Kijk eens naar de producten die je koopt. Zijn ze duurzaam? Door bewuste keuzes te maken, steun je bedrijven die zich inzetten voor de SDG’s.
 2. Groene vingers voor de winst: Planten, planten, planten! Of je nu een tuin hebt of een balkon, groen is altijd goed. Het draagt bij aan SDG 15, ‘Leven op het Land’, en zorgt ook voor een beter humeur.
 3. Blaas het stof van je fiets: Pak de fiets in plaats van de auto. Het is niet alleen goed voor je gezondheid, maar ook voor Moeder Aarde. Een win-win, als je het mij vraagt.
 4. Wees een held met je geld: Overweeg om te beleggen in duurzame fondsen. Laat je geld het harde werk doen en draag bij aan een duurzamere toekomst.

Waar je op moet letten

Enthousiasme is geweldig, maar laat je niet verblinden door mooie praatjes. Let op greenwashing – als bedrijven doen alsof ze duurzaam zijn, maar eigenlijk geen echte actie ondernemen. Kritisch blijven is de sleutel!

Laten we eerlijk zijn; we willen allemaal dat onze blauwe planeet blijft stralen als de kroonjuweel van ons zonnestelsel. Met de SDG’s aan je zijde, kun jij jouw steentje bijdragen en de wereld laten zien dat de golven van verandering beginnen met jou.

Sta op en maak golven!

You might be interested in …