Expand search form

Duurzame hosting

Het internet is een immense krachtbron die onze wereld op vele manieren vormgeeft. Echter, het functioneren ervan vraagt ook een enorme hoeveelheid energie – momenteel verantwoordelijk voor ongeveer 6 tot 10% van het wereldwijde stroomverbruik. Dit leidt tot een substantiële CO2-uitstoot, die groter is dan die van de wereldwijde luchtvaartindustrie. Een zorgwekkende ontwikkeling, maar gelukkig is er een weg vooruit die meer in harmonie is met onze planeet. Die weg heet duurzame hosting, en het is iets waar we bij deze website zeer trots op zijn.

Wat is duurzame hosting?

In de kern betekent duurzame hosting dat de servers waarop een website draait, worden gevoed door groene energiebronnen en dat er maatregelen zijn genomen om de ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden. Het is een integraal onderdeel van een bredere beweging om het internet te verduurzamen. Deze verantwoordelijkheid nemen we zeer serieus, en we zijn trots om bij te dragen aan deze transitie. Laten we eens nader bekijken hoe dit in de praktijk werkt en hoe het onze website direct beïnvloedt.

Een stap in de goede richting met een groene hoster

Onze hostingpartner neemt tal van maatregelen, zowel zichtbaar als onzichtbaar, om de ecologische voetafdruk te minimaliseren. Allereerst maakt het bedrijf gebruik van een duurzame bank, waardoor bij elke uitgaande transactie nieuwe bomen worden geplant. Dit initiatief heeft al tot het planten van tientallen bomen per maand geleid. Het gebruik van groene banken zorgt er niet alleen voor dat de financiële transacties van het bedrijf duurzaam zijn, maar draagt ook actief bij aan het planten van bomen, zelfs wanneer salarissen worden uitbetaald. Een prachtige win-winsituatie, als je het ons vraagt.

Daarnaast is het van cruciaal belang dat de gebruikte servers draaien op groene stroom. De datacenters die door de hostingpartner worden gebruikt, halen hun stroom volledig uit duurzame bronnen. In één van deze datacenters, gelegen in Aalsmeer, zijn zelfs meer dan 500 zonnepanelen geïnstalleerd om een deel van de benodigde stroom zelf op te wekken.

Innovatief gebruik van restwarmte

Het beheer van datacenters gaat niet alleen over de stroom die wordt gebruikt, maar ook over hoe de geproduceerde warmte wordt gehanteerd. Hier is waar het innovatieve concept van restwarmte recycling om de hoek komt kijken. De warmte die wordt geproduceerd in het datacenter in Aalsmeer wordt niet simpelweg verspild; het vindt een nieuw leven in het verwarmen van verschillende lokale bedrijven. Een kinderdagverblijf, een zwembad en een exportbedrijf in planten profiteren bijvoorbeeld van deze warmte. Dit creëert een gesloten kringloop, waarin de koele lucht die in ruil wordt aangeboden, wordt gebruikt om de servers op een optimale temperatuur te houden. Een prachtig voorbeeld van duurzame synergie.

De weg naar CO2-neutraliteit

Het streven naar duurzaamheid is een continu proces. Met het oog op de toekomst heeft het datacenter waar onze site gehost wordt, zich tot doel gesteld om tegen 2030 volledig CO2-neutraal te opereren. Dit ambitieuze doel wordt nagestreefd door middel van vier belangrijke pijlers: het gebruik van 100% groene energie, modulair bouwen, de integratie van groene waterstof en een efficiënt gebruik van de restwarmte van de datacenters.

Groene waterstof

Eén van de meest opwindende initiatieven in deze reis naar CO2-neutraliteit is de implementatie van groene waterstof in de noodstroomvoorziening van het datacenter in Groningen. In plaats van te vertrouwen op dieselgeneratoren, die een aanzienlijke hoeveelheid broeikasgassen uitstoten, wordt hier gebruik gemaakt van groene waterstof – een innovatie die dit datacenter één van de eerste ter wereld maakt die op deze manier opereert. Dit vormt een belangrijke stap in het creëren van een groene keten waar geen energie verloren gaat en waar alle bronnen zo efficiënt mogelijk worden benut.

Zelfvoorzienende groene energiefaciliteiten

Het gebruik van groene energie stopt niet bij de implementatie van groene waterstof. Het datacenter is constant bezig met het onderzoeken en implementeren van manieren om eigen groene energie op te wekken. Dit betreft het onderzoeken van wind-, zon- en groene waterstoftechnologieën om de afhankelijkheid van het net te verminderen. Op termijn zal dit de productie van eigen groene waterstof mogelijk maken, waardoor het datacenter niet langer afhankelijk zal zijn van externe partijen voor hun primaire en noodstroomvoorziening.

Modulair bouwen

In de context van duurzaamheid is het concept van modulair bouwen een baanbrekende strategie die het datacenter hanteert. Dit houdt in dat de infrastructuur op een zodanige manier wordt gebouwd dat middelen alleen worden geactiveerd wanneer dit strikt noodzakelijk is, waardoor onnodig energieverbruik wordt voorkomen.

Het modulaire karakter is ook zichtbaar in de manier waarop de serverracks zijn opgesteld. Lege ruimtes worden gevuld met blindplaten, waardoor het onnodig weglekken van koude lucht wordt voorkomen. Bovendien zijn er sensoren geïnstalleerd die de verlichting alleen activeren wanneer dit nodig is, en wordt er continu gezocht naar mogelijke verbeterpunten in het systeem. Dit alles valt onder de verantwoordelijkheid van het datacenter om te blijven zoeken naar manieren om de operationele efficiëntie te verbeteren.

Samenwerken voor een groenere toekomst

Het streven naar duurzaamheid is geen solitaire onderneming. Het vereist de inzet en samenwerking van verschillende partijen die allemaal een gezamenlijk doel nastreven: het creëren van een groenere, duurzamere toekomst. Het datacenter is hierbij een vitale schakel in de keten, waarbij de focus ligt op het verminderen van de ecologische voetafdruk door middel van het implementeren van innovatieve, groene technologieën en strategieën.

Door te kiezen voor een website die gehost wordt op een dergelijk duurzaam platform, draag je bij aan een gezamenlijke inspanning om de negatieve impact op onze planeet te verminderen. Het is een bewuste keuze die laat zien dat je geeft om de wereld van morgen.